Undersøgende- og analytisk journalistik tiltrækker flere læsere

Den undersøgende journalistik er omdrejningspunktet for Tambou.dks kerneydelser. De fleste mediers læsere efterspørger undersøgende journalistik, fordi de har et ønske om at få mere at vide, end de gør i for eksempel traditionelle nyhedsartikler og reportager.

Keith McAllister, Web-redaktør hos Reuters fra 2009 til 2011 siger: "Læserne æder det råt," og anslår i et interview at undersøgende artikler bliver læst af cirka 10 gange så mange læsere som andre artikler.

Læserne kan godt lide undersøgende journalistik, fordi det er en vigtig del af fundamentet for de trykte- og elektroniske mediers rolle som vagthund.

 

Læs mere: Undersøgende journalistik er demokratiets vagthund

 

Ønsket om en positiv forandring

Tambou.dks motivation til at lave undersøgende journalistik er at skabe fremafrettede positive forandringer i vores samfund. Det er ikke nok at belyse et problems årsager - læseren skal også præsenteres for en eller flere positive løsninger på problemet og hvem som tager ansvaret for løsningen.

De fleste redaktører har en skuffe fuld af tip, som aldrig er blevet fulgt op på grund af ressource mangel. Ved at følge nogle af disse tip op med eksternt produceret journalistik, kan mediet ofte gøre en god forretning samtidig med at det udfylder rollen som den fjerde statsmagt - eller vores demokratiske samfunds vagthund.

Redaktørerne på de store medier kender den pragmatiske kvalitet, som bliver afledt af en god udredende artikel som for eksempel vælter en minister. Det sætter gang i nyhedsstrømmen, giver citater, høje sidevisningstal, store oplag og voksende læsertal.

 

Skal hovederne rulle og blodet flyde?

Nej! - ikke nødvendigvis. Afslørende journalistik er kun en af fire genrer indenfor undersøgende journalistik. Det er ofte den mest tidskrævende, men også den der giver mest opmærksomhed.

I den modsatte ende er genren udredende journalistik. Her belyses en problemstilling ud fra flere vinkler med inddragelse af kilder der oftest har modsatrettede synspunkter.

Mellem disse genrer ligger paradoksbeskrivende journalistik, som afslører folk eller virksomheder, der kommunikerer et - men gør noget andet og rekonstruktionsjournalistik, som genskaber hændelsesforløb og afslører om der er forskel mellem officielle forklaringer og faktiske begivenheder.

 

Etikken er i fokus

Undersøgende journalistik får ofte konsekvenser for dem som bliver undersøgt. For Tambou.dk er det vigtigt, at det etiske niveau i forbindelse med research og formidling holdes på et højt niveau.

Hvis du har en idé til undersøgende journalistik på dit medie, er du velkommen til at kontakte Tambou.dk for en fortrolig og uforbindende drøftelse.

 

Læs også: Etik ved undersøgende journalistik

Læs mere: Reuters har succes med undersøgende journalistik (åbner nyt vindue)