Publiceret: 21. september 2012

Det er paradoksalt at Fairtrade i deres markedsføring og Danida-støttede informationskampagner, forsøger at vende forbrugerne mod multinationale selskaber, som arbejder i de ulande, hvor Fairtrade selv agerer som et multinationalt selskab. Uigennemsigtig selskabsopbygning, egenkontrol, og høje lønninger til ledende medarbejdere, er næppe det billede forbrugerne af Fairtrade mærkede varer forestiller sig, når de lægger en Fairtrade vare i indkøbskurven. Der skal sælges ca. 5 milioner kilo Fairtrade kaffe, før lønnen til de seks højest lønnede medarbejdere i Fairtrade USA er betalt.

 

Af Michael Cornelius Rønn Hansen

 

Fairtrade International med hovedkvarter i Bonn, Tyskland er koncernens magtcentrum. Herfra udstikkes strategien og retningslinjerne for de regionale salgs-selskaber, der er placeret i 19 vestlige lande med aktiviteter i 26. Certificeringen og
fastlæggelse af reglerne for Fairtrade leverandører er også en af Fairtrade International’s opgaver.

 

Det ”uafhængige” kontrolselskab

Flo-Cert GmbH, som er ejet af Fairtrade International, foretager de fleste kontrolopgaver i Fairtrade koncernen. De kontrollerer alle leverandørerne i den 3. verden og at alle de regionale salgsselskaber følger reglerne fra Fairtrade International.

Fairtrade International og de regionale selskaber omtaler ofte Flo-Cert GmbH i deres markedsføring, som organisationens uafhængige kontrol af at alt går rigtigt til. Flo-Cert skriver, som uafhængigt selskab en årsberetning, som fortæller om
Fairtrade organisationens arbejde og resultater.

Flo-Cert GmbH har også hovedkvarter i Bonn, Tyskland, på den samme adresse som Fairtrade

International. Flo-Cert er 100% ejet af Fairtrade International.

 

Den danske underafdeling

Fairtrade Mærket i Danmark er et af de 19 regionale selskaber, som i deres markedsføring skal følge det regelsæt, der er fastlagt fra Bonn.

Af regelsættet fremgår blandt andet hvilke tekster Fairtrade Mærket må bruge i deres markedsføring at de ikke må udtale sig om Fairtrade forhold udenfor Danmark, uden at det er godkendt af Fairtrade International.

Fairtrade-mærket i Danmark ejes af en fond, som er stiftet af Arbejderbevægelsens Internationale Forum, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, Mellemfolkeligt samvirke, U-landsimporten og WWF Verdensnaturfonden.

Fairtrade International er moderorganisation for de 26 markedsføringsselskaber, der er placeret rundt om i verdens rigeste lande.

Fairtrade organisation

Klik på figuren for at få den forstørret (åbner et nyt vindue)

 

Lønninger i millionklassen

Det er meget vanskeligt at finde ud af hvad de enkelte medarbejdere rundt om i Fairtrade organisationen får udbetalt i løn. Lønningerne er ikke prangende, er det svar som organisationen giver, uanset hvor spørgsmålet om lønniveauet stilles.

Ved en undersøgelse af dokumenter fra det amerikanske skattevæsen, som Tambou.dk er i besiddelse af, fremgår det at de tre ledende medarbejdere i Fairtrades regionale salgsselskab i USA, i 2010 havde lønninger på mere end 1. million kroner. Se udtræk af dokumenter under dette afsnit.

På grund af Fairtrade organisationens lukkethed, er det desværre ikke muligt at oplyse om lønniveauet i andre dele af organisationen.

lon-2010-lille

Klik på dokumentet for at få det forstørret (åbner et nyt vindue)

Download hele dokumentet her som PDF (1,7 mb)

 

Omregnet erfter den danske licens model, hvor Fairtrade Mærket får 1 krone og 14 øre pr killo kaffe, skal der sælges 5000 tons Fairtrade kaffe, før lønnen til de seks højest lønnede i Fairtrade USA er betalt.

Fairtrade USA trådte den 31. december 2011 ud af den internationale Fairtrade organisation, i protest mod Fairtrade Internationals topstyring af de regionale markedsføringsselskaber, som umuliggjorde virkeliggørelsen af Fairtrade USA's visioner og mål. 

Det har ikke været muligt at få nogle andre selskaber under Fairtrade International, til at udtale sig om deres løniveau.

 

Læs også: Så lidt får en Fairtradebonde

Læs også: Fairtrade lever ikke ikke op til egne idealer

Læs mere hos Flo-cert (åbner et nyt vindue)

Læs mere hos Fairtrade international (åbner nyt vindue)

Læs mere hos Fairtrade Mærket i Danmark (åbner et nyt vindue)

Kommentér denne artikel

0

Kommentarer

  • No comments found