Publiceret: 25. februar 2015

Forbrugerombudsmanden politianmelder CITY2 for overtrædelse af markedsføringsloven?

momsfri

Banneret til venstre stod foran 34 af storcenteret CITY 2s butikker i weekenden 29. november til 1. december 2013. Det er over to meter højt og bliver suppleret af 25 meter brede kæmpebannere i centeret med teksten: "MOMSFRI BUTIK, -20 % på alle varer.

Tambou.dk gjorde forbrugerombudsmanden opmærksom på, at tilbuddet ikke var gældende for alle varer i indkøbscenterets butikker.

Varer, der i forvejen var nedsat, udvalgte varer og varer købt med en rabatordning var undtaget tilbuddet. Men det fremgik kun på nogle bannere, og der hvor det fremgik kun med meget lille skrift.

Tilbuddet er vildledende?

 

 

Forbrugerombudsmanden vurderer, at City 2’s markedsføring af rabatten er vildledende og en overtrædelse af markedsføringsloven, fordi forbrugerne meget nemt kunne overse forbeholdet.

Centerforeningen City 2 har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at den ikke finder markedsføringen vildledende.

Konstitueret forbrugerombudsmand, Benedikte Havskov Hansen, siger:

”City 2 lover forbrugerne momsfri weekend og 20 procent rabat på alle varer. Men foreningen angiver på en uklar måde, at tilbuddet ikke gælder for alle varer. Det er efter vores opfattelse vildledende markedsføring, da forbrugerne nemt får indtrykket af, at tilbuddet er bedre, end det reelt er. Derfor har vi valgt at politianmelde City 2.”

Forbrugerombudsmandens sagsbehandling er urimelig lang

Tambou.dk mener, at 13-14 månenders salgsbehandlingstid hos Forbrugerombudsmanden før politianmeldelsen er urimelig lang for alle parter. Forbrugerne har krav på hurtig viden om ulovlige markedsføringskampanger, så de kan undgå at blive snydt. De erhvervsdrivende har krav på en hurtig sagsbehandlingstid, så de ved hvor de står i forhold til Forbrugerombudsmandens fortolkning af markedsføringsloven.

momsfridage

Tøjbutikken Jepsen slipper med skrækken

En enkelt forretning gik en tand længere, da det i Julen 2013 handlede om at ignorere markedsføringslovens regler for slagtilbud. Det var tøjbutikken JEPSEN på plan 3, som gjorde en dyd ud af at skjule at tilbuddet ikke var gældende for alle varer. Med betydelig mindre typografi end selve tilbuddet og omvendt læseretning beskrev Jepsen undtagelserne i annoncens højre kant.

JEPSEN ulejligede sig heller ikke med at oplyse hvor længe tilbudet var gældende. Annoncen fra JEPSEN er sakset fra CITY 2's julemagasin 2013 og kan ses herunder.

Denne sag har Forbrugerombudsmanden også undersøgt, men på grund af manglende resourcer hos Forbrugerombudsmanden, har han valgt at lade de små fisk slippe og gå efter de store. Derfor slipper Tøjbutikken Jepsen for videre tiltale.

jepesen

Vildledning koster kæmpe bøder

I en anden sag fra Forbrugerombudsmanden, fremgik kun med småt, at en virksomheds markedsføring af et tilbud med ”25 pct. på alle varer” ikke gjaldt hele sortimentet. Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringen vildledende, og virksomheden accepterede et bødeforlæg på 400.000 kr.

I april 2006 annoncerede en virksomhed i bl.a. tv og aviser med ”25 % på alle varer”, selvom kun ca. 75 % af virksomhedens sortiment var reelt omfattet af tilbuddet.

Der var i annonceringen taget forbehold for kampagnens omfang med en lille stjerne, der henviste til teksten ”gælder ikke udvalgte varer”. Dette forbehold var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke tydeligt nok, da der var en ikke ubetydelig risiko for, at forbrugerne kunne overse ”det med småt”.

Virksomheden blev derfor meldt til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens § 3, og virksomheden accepterede herefter et bødeforlæg på kr. 400.000.

Det siger markedsføringsloven om vildledende og utilbørlig markedsføring

§ 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.
Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.
Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Det siger Forbrugerombudsmanden om salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud

En salgsfremmende foranstaltning omfatter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tiltag ud over det sædvanlige, der typisk anvendes i et begrænset tidsrum og/eller under bestemte betingelser, og som normalt har til formål at fremme afsætningen af varer og tjenesteydelser ved at give forbrugeren indtryk af en økonomisk fordel.

De betingelser, der gælder for at få andel i tilbuddet, skal være korrekte, klart formuleret og relevante. Betingelserne må ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger og bør af klarhedshensyn ikke indeholde unødig information. Eventuelle forbehold eller begrænsninger i et tilbud skal markedsføres således, at forbeholdet fremgår ligeså tydeligt som selve tilbuddet.

Vejledning er bedre end vildledning

Selv om markedsføringslovgivningen godt kan virke kompliceret, er det nemt at undgå sager som ovenstående. Forbrugerombudsmanden tilbyder at vurdere om et konkret markedsføringstiltag, som en virksomhed vil sætte i værk, overholder markedsføringsloven. Med en positiv forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden kan den markedsføringsansvarlige sove godt om natten mens kampagnen kører.

 

city2-anonce

 

OPDATERES - sidst revideret d. 6/12-2013 kl. 15:35

Kommentér denne artikel

0

Kommentarer

  • No comments found