Refleksion - En journalistisk blog

Publiceret: 10. februar 2016

Riget vil vide hvad brugerne mener, så servicen kan forbedres

I en stort opslået annoncekampagne  inviterer det højt specialiserede Rigshospital patienter og pårørende til at give udtryk for deres meninger, erfaringer og forslag til forbedringer.Torsdag d. 11. februar fra klokken 13 til 15 kan du ringe, hvis du har noget på hjertet - og det er ikke hvem som helst der tager telefonen. Vicedirektør Susanne Poulsen sidder klar ved fastnettelefonen.

Ring - du ved ikke hvornår du får chancen igen

Det er helt enestående, at Rigshospitalet vil høre hvad du som bruger af hospitalet mener og tænker. Derfor bør du ringe, hvis du har noget på hjertet, for det er ikke sikkert at du får chancen igen. Men du SKAL ringe torsdag d. 11. februar fra kl. 13-15. Vi håber at du kan komme igennem, for hvis blot få promille af de mange tusinde patienter, som årligt bliver behandlet på rigshospitalet ringer, kan du ikke regne med at komme igennem i telefontiden.

Det må du ikke

Du må ikke kontakte det højt udviklede hospital via sociale medier som f.eks. Facebook, for det bruger de ikke.

Du må ikke sende en e-mail, for så havde de angivet en e-mail adresse i annoncen.

Du må ikke ringe udenfor det angivne tidsrum.

Du må ikke sende et brev, for så havde adressen været angivet i annoncen.

Du må ikke møde op personligt.

Du må ikke give din mening til kende via Rigshospitalets hjemmeside - hvis det var meningen havde de lavet en formular til formålet på hjemmesiden.

Tambou.dk mener

Hvis Rigshospitalet virkelig ønsker feedback og forslag fra patienter og pårørende, burde hospitalets indsats om området være helhjertet og 24/7/365, med mulighed for at indhente den ønskede viden systematisk, så den effektivt kunne bruges i hospitalets udviklingsproces. Den igangværende annoncekampagne udstiller Rigshospitalet som en ikke tidssvarende institution, der kun nødtvunget vil høre brugernes mening.
 
rigshospitalet annonce
 

 

 
Publiceret: 25. februar 2015

Forbrugerombudsmanden politianmelder CITY2 for overtrædelse af markedsføringsloven?

momsfri

Banneret til venstre stod foran 34 af storcenteret CITY 2s butikker i weekenden 29. november til 1. december 2013. Det er over to meter højt og bliver suppleret af 25 meter brede kæmpebannere i centeret med teksten: "MOMSFRI BUTIK, -20 % på alle varer.

Tambou.dk gjorde forbrugerombudsmanden opmærksom på, at tilbuddet ikke var gældende for alle varer i indkøbscenterets butikker.

Varer, der i forvejen var nedsat, udvalgte varer og varer købt med en rabatordning var undtaget tilbuddet. Men det fremgik kun på nogle bannere, og der hvor det fremgik kun med meget lille skrift.

Tilbuddet er vildledende?

 

 

Forbrugerombudsmanden vurderer, at City 2’s markedsføring af rabatten er vildledende og en overtrædelse af markedsføringsloven, fordi forbrugerne meget nemt kunne overse forbeholdet.

Centerforeningen City 2 har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at den ikke finder markedsføringen vildledende.

Konstitueret forbrugerombudsmand, Benedikte Havskov Hansen, siger:

”City 2 lover forbrugerne momsfri weekend og 20 procent rabat på alle varer. Men foreningen angiver på en uklar måde, at tilbuddet ikke gælder for alle varer. Det er efter vores opfattelse vildledende markedsføring, da forbrugerne nemt får indtrykket af, at tilbuddet er bedre, end det reelt er. Derfor har vi valgt at politianmelde City 2.”

Forbrugerombudsmandens sagsbehandling er urimelig lang

Tambou.dk mener, at 13-14 månenders salgsbehandlingstid hos Forbrugerombudsmanden før politianmeldelsen er urimelig lang for alle parter. Forbrugerne har krav på hurtig viden om ulovlige markedsføringskampanger, så de kan undgå at blive snydt. De erhvervsdrivende har krav på en hurtig sagsbehandlingstid, så de ved hvor de står i forhold til Forbrugerombudsmandens fortolkning af markedsføringsloven.

momsfridage

Tøjbutikken Jepsen slipper med skrækken

En enkelt forretning gik en tand længere, da det i Julen 2013 handlede om at ignorere markedsføringslovens regler for slagtilbud. Det var tøjbutikken JEPSEN på plan 3, som gjorde en dyd ud af at skjule at tilbuddet ikke var gældende for alle varer. Med betydelig mindre typografi end selve tilbuddet og omvendt læseretning beskrev Jepsen undtagelserne i annoncens højre kant.

JEPSEN ulejligede sig heller ikke med at oplyse hvor længe tilbudet var gældende. Annoncen fra JEPSEN er sakset fra CITY 2's julemagasin 2013 og kan ses herunder.

Denne sag har Forbrugerombudsmanden også undersøgt, men på grund af manglende resourcer hos Forbrugerombudsmanden, har han valgt at lade de små fisk slippe og gå efter de store. Derfor slipper Tøjbutikken Jepsen for videre tiltale.

jepesen

Vildledning koster kæmpe bøder

I en anden sag fra Forbrugerombudsmanden, fremgik kun med småt, at en virksomheds markedsføring af et tilbud med ”25 pct. på alle varer” ikke gjaldt hele sortimentet. Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringen vildledende, og virksomheden accepterede et bødeforlæg på 400.000 kr.

I april 2006 annoncerede en virksomhed i bl.a. tv og aviser med ”25 % på alle varer”, selvom kun ca. 75 % af virksomhedens sortiment var reelt omfattet af tilbuddet.

Der var i annonceringen taget forbehold for kampagnens omfang med en lille stjerne, der henviste til teksten ”gælder ikke udvalgte varer”. Dette forbehold var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke tydeligt nok, da der var en ikke ubetydelig risiko for, at forbrugerne kunne overse ”det med småt”.

Virksomheden blev derfor meldt til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens § 3, og virksomheden accepterede herefter et bødeforlæg på kr. 400.000.

Det siger markedsføringsloven om vildledende og utilbørlig markedsføring

§ 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.
Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.
Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Det siger Forbrugerombudsmanden om salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud

En salgsfremmende foranstaltning omfatter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tiltag ud over det sædvanlige, der typisk anvendes i et begrænset tidsrum og/eller under bestemte betingelser, og som normalt har til formål at fremme afsætningen af varer og tjenesteydelser ved at give forbrugeren indtryk af en økonomisk fordel.

De betingelser, der gælder for at få andel i tilbuddet, skal være korrekte, klart formuleret og relevante. Betingelserne må ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger og bør af klarhedshensyn ikke indeholde unødig information. Eventuelle forbehold eller begrænsninger i et tilbud skal markedsføres således, at forbeholdet fremgår ligeså tydeligt som selve tilbuddet.

Vejledning er bedre end vildledning

Selv om markedsføringslovgivningen godt kan virke kompliceret, er det nemt at undgå sager som ovenstående. Forbrugerombudsmanden tilbyder at vurdere om et konkret markedsføringstiltag, som en virksomhed vil sætte i værk, overholder markedsføringsloven. Med en positiv forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden kan den markedsføringsansvarlige sove godt om natten mens kampagnen kører.

 

city2-anonce

 

OPDATERES - sidst revideret d. 6/12-2013 kl. 15:35

 
Publiceret: 03. december 2013

Hvornår er der tale om vildledende markedsføring og risikerer man en kæmpe bøde, hvis Forbrugerombudsmanden finder, at ens virksomhed har vildledt dens kunder i forbindelse med en kampagne?

momsfri

Banneret til venstre står foran 34 af storcenteret CITY 2s butikker i weekenden 29. november til 1. december 2013. Det er over to meter højt og bliver suppleret af 25 meter brede kæmpebannere i centeret med teksten: "MOMSFRI BUTIK, -20 % på alle varer. Der er ikke en stjerne eller andre symboler, som henviser til at der er undtagelser.

Herudover har CITY 2 indrykket en række avisannoncer. Her er der heller ingen henvisninger til undtagelser fra tilbuddet. Se et eksempel på annoncen nederst.

Alle - uden undtagelse - eller kun nogle få?

Det viser sig ved nærmere studier af banneret, at der nederst - 25 cm. over gulvhøjde er en supplerende tekst med en betydelig mindre typografi: "Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, sammen med andre rabatordninger og på udvalgte varer".

Denne undtagelse er ikke den samme som i den tilhørende avisannoncekampagne, hvor undtagelsen fra "ALLE VARER" er: "Gælder ikke for nedsatte varer samt varer købt med anden rabatordning og gavekortkøb." Denne undtagelse er også i en mindre tydelig typografi end tilbuddet gemt i annoncens bund, imellem logoerne fra alle de deltagende butikker og fire store billeder fra TV2s "Vild med dans".

ALLE VARER var langt fra alle varer

Tambou.dk tog stikprøver i en række butikker, for at se hvor mange varer der var omfattet af tilbuddet.

I enkelte butikker som for eksempel tøjbutikken BAD BOYS BAD GIRLS var mange varer mærket, så de ikke var omfattet af minus 20 procent tilbuddet.

I hovedparten af butikkerne var kun en del varer undtaget fra tilbuddet. Det var dog meget vanskeligt at få overblik over undtagelserne, fordi de udvalgte varer, der ikke var omfattet af tilbuddet, ikke var mærket for at tydeligøre undtagelsen.

At undtage gavekortskøb forekommer underligt, idet gavekort er købt kontant for det beløb gavekortet er udstedt på. Måske menes der køb af gavekort og ikke køb med gavekort - det er uklart.

Vildledning er ulovlig, så Forbrugerombudsmanden undersøger sagen

Tambou.dk er ikke i tvivl om af kunderne i CITY 2har en god grund til at føle sig vildledt forbindelse med den momsfri weekend kampagne. Døm selv og skriv evt. din opfattelse i kommentarfeltet nederst på siden.

Forbrugerombudsmanden er ved at undersøge CITY 2's momsfri kampagne og denne artikel vil blive opdateret når resultatet foreligger.

momsfridage

Kreativiteten blomstrer i CITY 2

En enkelt forretning går en bid længere, når det handler om at ignorere markedsføringslovens regler for slagtilbud. Det er tøjbutikken JEPSEN på plan 3, som gør en dyd ud af at skjule at tilbuddet ikke gælder alle varer. Med betydelig mindre typografi end selve tilbuddet og omvendt læseretning beskrives undtagelserne i annoncens højre kant.

JEPSEN ulejliger sig heller ikke med at oplyse hvor længe tilbudet gælder. Annoncen fra JEPSEN er sakset fra CITY 2's julemagasin 2013 og kan ses herunder.

Denne sag er Forbrugerombudsmanden også ved at undersøge, og denne artikel vil blive opdateret med resultatet.

jepesen

Vildledning koster kæmpe bøder

I en anden sag fra Forbrugerombudsmanden, fremgik kun med småt, at en virksomheds markedsføring af et tilbud med ”25 pct. på alle varer” ikke gjaldt hele sortimentet. Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringen vildledende, og virksomheden accepterede et bødeforlæg på 400.000 kr.

I april 2006 annoncerede en virksomhed i bl.a. tv og aviser med ”25 % på alle varer”, selvom kun ca. 75 % af virksomhedens sortiment var reelt omfattet af tilbuddet.

Der var i annonceringen taget forbehold for kampagnens omfang med en lille stjerne, der henviste til teksten ”gælder ikke udvalgte varer”. Dette forbehold var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke tydeligt nok, da der var en ikke ubetydelig risiko for, at forbrugerne kunne overse ”det med småt”.

Virksomheden blev derfor meldt til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens § 3, og virksomheden accepterede herefter et bødeforlæg på kr. 400.000.

Det siger markedsføringsloven om vildledende og utilbørlig markedsføring

§ 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.
Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.
Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Det siger Forbrugerombudsmanden om salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud

En salgsfremmende foranstaltning omfatter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tiltag ud over det sædvanlige, der typisk anvendes i et begrænset tidsrum og/eller under bestemte betingelser, og som normalt har til formål at fremme afsætningen af varer og tjenesteydelser ved at give forbrugeren indtryk af en økonomisk fordel.

De betingelser, der gælder for at få andel i tilbuddet, skal være korrekte, klart formuleret og relevante. Betingelserne må ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger og bør af klarhedshensyn ikke indeholde unødig information. Eventuelle forbehold eller begrænsninger i et tilbud skal markedsføres således, at forbeholdet fremgår ligeså tydeligt som selve tilbuddet.

Børnetøjbutikken BAD BOYS BAD GIRLS er uenig

Butikken BAD BOYS BAD GIRLS, som ligger i City 2, er ikke enig i indholdet af ovenstående artikel. På deres Facebookside skriver de, at det hele er løgn og et surt opstød af journalistik, som de tager dybt afstand fra.

badboysbadgirls2

 

 

 

Vejledning er bedre end vildledning

I Tambou.dk's kommunikation sætter vi kundernes dømmekraft meget højt. Tambou.dk erkender at der kan være en gevinst ved at anvende vildledende markedsføring, men ved også at den er kortsigtet og at omkostningerne ved at miste kundernes tillid, er betydeligt større en den kortsigtede gevinst.

Selv om markedsføringslovgivningen godt kan virke kompliceret, er det nemt at undgå sager som ovenstående. Forbrugerombudsmanden tilbyder at vurdere om et konkret markedsføringstiltag, som en virksomhed vil sætte i værk, overholder markedsføringsloven. Med en positiv forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden kan den markedsføringsansvarlige sove godt om natten mens kampagnen kører.

 

city2-anonce

 

OPDATERES - sidst revideret d. 6/12-2013 kl. 15:35

 
Publiceret: 04. september 2013

Der er mange myter om pressemeddelelser – en er, at en god pressemeddelelse får en journalist til at skrive en artikel. Sådan har det været engang – I dag er en god pressemeddelelse udformet som en artikel, hvor nyheden er sat i perspektiv. Der vil, hos journalisten som skriver den endelige artikel, stadig være en journalistisk omskrivning, men meget mere af pressemeddelelsens indhold vil ende i artiklen.

Begynd med at skrive nyhedsartikler i stedet for at skrive traditionelle pressemeddelelser. Prøv at sætte dig i journalistens sted og find ud af hvad det er, som gør din historie til en nyhed. Hvad er vinklen og hvad vil gøre journalisten til en bedre journalist, i hans chefs øjne, hvis han skriver din historie.

Kan du ikke det, er det sandsynligt at du ikke har en god historie. Lad være med at skrive pressemeddelelsen før du har fået professionel hjælp.

Skriv bedre historier – eller lad andre gøre det for dig.

Historien i din nye pressemeddelelse/nyhedsartikel skal være bedre end nogensinde. Der er færre og færre journalister, som skal formidle flere nyheder end nogensinde. Det skal let at finde nyheden i din historie – ellers er den på vej til redaktionens papirkurv.

Nyhedshungrende brugere på nettet vil ikke bruge mange sekunder på en tør og selvfed markedsføringstekst, så pas på med at falde i den grøft.

Du skal heller ikke fortælle gamle historier eller historier som er fortalt før. Det er ikke nogen landsdækkende nyhed, at du har startet et firma, der laver det samme som en række andre firmaer. Men lad være med at droppe den historie helt, for den kan have lokal interesse.

En nyhed er lig med salg

Du skal servere en historie med en reel værdi for læserne og der må gerne være noget som får læseren til at handle på din nyhed, hvis den er interessant. For eksempel at gå ind på en video for at se mere eller et link til din hjemmeside, hvor han kan få mere information – eller måske endda købe dit produkt.

Pressemeddelelsen/nyhedsartiklen bør ligge på din hjemmeside, men lad være med at skrive den med alverdens søgemaskiner i tankerne. Du skal skrive til din målgruppe, som er rigtige mennesker. På den måde bliver dit indhold til gavn for dine læsere.

Du kan finde flere informationer om pressemeddelelser og hvordan de udformes på min side. Hvis du gerne vil have hjælp til udformning til din nyhedsartikel, er du velkommen til at kontakte mig.

Læs også: Pressemeddelelsen

Se et eksempel på den nye pressemeddelelse: Den nye pressemeddelelse i praksis

 
Publiceret: 17. juni 2013

En hurtig søgning på Den Blå Avis eller Gul Og Gratis viser, at de cykler som er til salg ofte er kvalitetscykler i god mekanisk stand, købt dyrt, og med forlængst forællede elektroniske komponenter. Denne guide beskriver, hvordan du undgår at miste penge i forbindelse med anskaffelsen af en elcykel, udfra princippet: Det er sjovere at få ny og bedre teknologi hver 3. år end at skulle leve med forældet teknologi i 9 år.

Hvis forfængeligheden gør, at det er vigtigt at markere sig med en mærkevare elcykel, kan denne guide springes over.

Er det derimod rettidig omhu og ansvarlighed over for økonomien, som betyder noget kan denne guide spare dig for tusindvis af kroner.

Elcykel på tilbud - det er sund fornuft

Det kan ikke betale sig at følge cykelhandlerens anbefaling og købe en dyr elcykel, fordi den teknologiske udvikling medfører, at elcyklens batteri, motor og regulator er forældet teknologi allerede efter 2-3 år.

Da det stort set er de samme elektroniske komponenter, der sidder på alle elcykler, får du ikke bedre el-teknologi ved at købe en dyr cykel. Hvis du køber en cykel med høj mekanisk kvalitet, ender du efter 2-3 år med en cykel, som fungerer perfekt mekanisk samtidig med at den er udstyret med forældet teknologi.

Da elcykler er bygget kraftigere end almindelige cykler, er de op til dobbelt så tunge og vejer 25-30 kg. Derfor er en elcykel uden el meget tung at træde og i praksis totalt uanvendelig som cykel.

Den bedste handel er at købe en cykel hvor de mekaniske dele kan holde 2-3 år, så cyklens kvalitet svarer til den teknologiske levetid på de elektriske komponenter. Det svarer, ved daglig brug af cyklen, til at batteriet skal udskiftes én gang i cyklens levetid.

Det betyder at de bedste køb gøres langt fra den traditionelle cykelhandler, som har gjort elcyklerne alt for dyre i forhold til den kvalitet han tilbyder, når det kommer til de elektriske dele på cyklen. De elcykler som T. Hansen, Haral Nyborg, Coop, Bilka og andre sælger til priser under kr. 10.000, kan sagtens holde til daglig brug i 3 år med et minimum af vedligeholdelse.

Batteriet er nøglen

Sælgerne af elcykler kaster om sig med tekniske udtryk. Det er nemt at blive forvirret og miste overblikket.

Et godt råd et at fokuserer på batteriet. Det skal være mindst 36V - V står for volt. Det sikrer dig den nyeste motor og -batteriteknologi.

Find et cykel med et batteri, som har min 12 Ah - Ah står for amperetimer, og er et udtryk for hvor meget strøm batteriet kan oplagre.

Forlang minimun et års garanti på batteriet og to år på cyklen.

Hvormange gear?

Du får større glæde af en 7 gears elcykel fremfor en med 3 gear, fordi du både skal have gear til at komme op ad stejle bakker med 5-10 kilometer i timen, gear til at komme ned igen med 25-30 kilometer i timen og gear til kørslen mellem yderpukkterne.

Mange elcykler er gearet, så alle kan cykle på dem. Hvis du stiller krav til dig selv og hastigheden, kan det være en god idé at ændre på cyklens gearing, så du kan få mere fart på i det 7. gear.

Det kan i mange tilfælde gøres ved at udskifte det bagerste tandhjul, der er monteret på baghjulet, med et mindre og afkorte kæden med et par led. Det koster under 50 kroner, hvis du kan gøre det selv, eller kender nogen der kan.

Cyklen skal passe i størelsen

Cykkelstellet skal passe i størelsen, til den som skal bruge cyklen. På internettet kan du finde guider, som beskriver hvordan man finder den cykelstørelse som passer bedst.

Saddelhøjden skal være justeret, så dit ben er næsten strakt når pedalen er nede. Ved denne justering får du mest ud af dine benmuskler.

Styrets højde skal være behagelig i forhold til saddelhøjden.

 

Læs også: Den bedste el-cykel

Læs også: Mange cykelhandlere lover at elcyklen kan køre længere end den kan

Læs også: Kan to elcykler erstatte en Audi