Der er ikke to opgaver som er ens. Derfor er det ikke muligt at udarbejde en traditionel prisliste.

Som rettesnor for prisniveauet koster en pressemeddelelse fra kr. 1000 og en videoproduktion fra kr. 2500.

Fordi alle processer, fra idé til færdigt resultat,  findes in-house og fordi Tambou.dk bruger de nyeste og mest effektive produktionsværktøjer, er Tambou.dks priser blandt de mest konkurrencedygtige på markedet.

Du er meget velkommen til at kontakte Tambou.dk for en pris på en given opgave.

Der gives, hvis det er muligt, altid et fast skriftligt tilbud.

Arbejdet udføres altid på et skriftligt aftalegrundlag.

Omkostninger til transport faktureres kunden.

 

 Er ydelsen momspligtig ? - se nedenstående tabel:


  Momsfrit Momspligtigt
1 Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer x  
2 Artikler til medarbejderblade/personaleblade x  
3 Redigering og produktionstilrettelæggelse af medarbejderblade/personaleblade/fagblade mv.    

redigering x  

produktionstilrettelæggelse   x
4 lay/out   x
5 Artikler til informations/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder x  
6 Redigering/lay-out/produktionstilrettelæggelse af informations/kundeaviser, udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder:    
  redigering x  
  lay-out   x
  produktionstilrettelæggelse   x
7 Lay-out af blade mv.   x
8 Artikler til byfestaviser, turistaviser o.lign x  
9 Udarbejdelse af pressemeddelelser for offentlige myndigheder og for private virksomheder:    
  egentlig journalistisk arbejde med sædvanlig grad af redaktionel frihed x  
  bunden arbejdsopgave f.eks. tekstrevision af et foreliggende oplæg   x
10 Udarbejdelse af oplysende pjecer og tryksager for offentlige myndigheder og for private virksomheder:    
  journalistisk skrivearbejde med sædvanlig redaktionel frihed x  
  revision af teksten i et oplæg fra myndigheder/virksomheden   x
  lay-out   x
  produktionstilrettelæggelse   x
11a Udarbejdelse af informative annoncetekster for offentlige myndigheder og private virksomheder:    
  tekstudformning, hvis der er sædvanlig grad af redaktionel frihed x  
  revision af teksten i et oplæg fra myndighederne/virksomheden   x
  lay-out   x
  kontakt til indryknings-medierne   x
11b Andre former for informationsarbejde for offentlige myndigheder:    
  journalistisk information, f.eks. udarbejdelse af tekster, radioprogrammer. videoprogrammer x  
  konsulentarbejde   x
  videoproducentarbejde (økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for en given produktion)   x
  lay-out   x
  produktionstilrettelæggelse   x
12 Tilrettelæggelse af fagbøger/håndbøger   x
13 Journalistisk skrivning af fagbøger/håndbøger x  
14 Produktion af TV/videoprogrammer.:    
  den del af arbejdet, der er journalistisk - udarbejdelse af synopsis, drejebog, manuskript, klippemanus, forredigering, medredigering x  
  levering af ideer og research til TV-programmer i form af forslag til udformning af den indholdsmæssige side og af udsendelsens billede-valg og udtryk x  
  producentarbejde (den, der står med det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for en given produktion)   x
15 Produktion af radioprogrammer/indslag    
  den del af arbejdet, der er journalistisk x  
  producentarbejde   x
16 16. Tekstning af TV-udsendelser    
  oversættelse, der er mere "fri", og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten x  
  direkte oversættelse af en tekst, som translatørvirksomhed   x
  direkte oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, som forudsætter en særlig teknisk ekspertise   x
17 Bladtegninger x  
18 Pressefotografisk arbejde   x