Etik ved undersøgende journalistik

Researchmetoderne ved undersøgende journalistik kan ofte være utraditionelle. For at journalisten ikke skal kompromitterer sig selv med sine arbejdsmetoder, stiller det store etiske krav til hans arbejde.

Refererende journalistik, hvor for eksempel et møde i folketinget gengives i en artikel, kan ikke skade de medvirkende kilder.

Journalistens metodeovervejelser består i at referere mødet korrekt, vinkle historien, være upartisk og skrive den referende artikel på et korrekt dansk.

Undersøgende journalistik kan derimod have en betydelig skadevirkning for de implicerede. Det kan være tab af job, sigtelse af politiet og/eller udstødelse af samfundet ved tab af anseelse.

Den fjerde statsmagt

Journalistik, i den undersøgende form, bliver ofte kaldt for den 4. statsmagt, fordi mediernes journalister kan holde øje med den lovgivende-, den udøvende- og den dømmende statsmagt.

De etiske perspektiver, for journalisten som agerer som den fjerde statsmagt, er meget store. Journalisten arbejder dels som den udøvende magt når han efterforsker, og dels som den dømmende magt når han offentliggør konklusionen på hans undersøgelser.

De journalistiske arbejdsmetoder ved undersøgende journalistik er meget forskellige fra metoderne ved den referende journalistik. Den undersøgende journalists brug af anonyme kilder, wistleblowers, skjult kamera og/eller kildemateriale som kan være fremskaffet ved kilders kriminelle handlinger, stiller store etiske krav til journalisten og hans researchmetoder.

Journalisten som efterforsker

Den undersøgende journalistiks metode er ofte at indsamle og analysere store mængder af information, som ikke er nemt tilgængeligt og som måske bevidst bliver forsøgt holdt skjult for offentligheden.

Journalisten kan gå ”under cover” i længere perioder, for at komme helt tæt på de begivenheder, han vil researche. Jo mere journalistens metoder ligner en privatdetektivs, med overvågning, undersøgelse af
skraldespande, aflytning osv., jo større krav stilles der til etikken.

Målet helliger ikke altid midlet i Tambous arbejde med undersøgende journalistik. Research sker under iagttagelse af en række høje etiske krav, som blandt andet udelukker anvendelse af skjult kamera og anonyme kilder.

Læs også: Research med mange muligheder

Læs også: Gonzojournalistik - er det etisk?