Undersøgende journalistik er demokratiets vagthund

Den undersøgende journalistik gør en demokratisk forskel. Ved at illustrere paradoksal adfærd, f.eks. i et ministerium eller hos en virksomhed, skaber den et pres, som medfører forandringer. Hos læserne er undersøgende journalistik meget populært og de medier, som satser på undersøgende journalistik, oplever en stor loyalitet fra deres læsere. Har du en idé til en historie, som kræver undersøgende journalistik, kan Tambou.dk løse opgaven på freelance basis.

Ved undersøgende- eller analyserende journalistik skrives artikler, der ikke alene rapporterer virkeligheden. Ofte bliver store datamængder fremskaffet, analyseret og anvendt som bevis for en journalistisk påstand, som forskellige relevante kilder konfronteres med.

Effekten kan være stor, fordi forhold ingen troede var mulige, bliver bragt frem i lyset og de ansvarlige stillet til ansvar.

Høj etik er derfor et væsentligt element, når disciplinerne indenfor undersøgende journalistik bliver anvendt.

Læs også: Etik ved undersøgende journalistik

Fra problembeskrivelse til afsløring

Der er 4 genrer indenfor undersøgende journalistik:

  • Afslørende journalistik
  • Paradoksbeskrivende journalistik
  • Rekonstruktionsjournalistik
  • (Problem)udredende journalistik

Afslørende journalistik beskriver en lovstridig adfærd og stiller de ansvarlige til ansvar. Typisk den form for journalistik, som belønnes med en Cavling pris.

Hvis der er forskel på det en virksomhed gør og det den siger den gør, er grundlaget skabt for paradoksbeskrivende journalistik.

Eksempel: City 2 ignorerer markedsføringsloven

Rekonstruktionsjournalistik kan skabe klarhed om modstridende forklaringer om et hændelsesforløb, ved at rekonstruere forløbet ved hjælp af vidner og dokumenter.

Den udredende journalistik beskriver et problem, stort eller lille, i lyset fra forskellige relevante kilders udsagn.

Læs også: Research med mange muligheder

Har du brug for hjælp til undersøgende journalistik?

Tambou.dk løser gerne opgaver indenfor undersøgende journalistik, enten ved at levere hele projektet eller i form af hjælp til idéudvikling, research eller konsulentbistand.

Tambou.dk løser gerne opgaver, som kræver anvendelse af undersøgende journalistik suppleret med CAR (Computerstøttet journalistik).

Hvis du følger nedenstående link, finder du to artikler skrevet ved hjælp af computerstøttet undersøgende journalistik. Den ene handler om auktionshuset Lauritz.com, som systematisk vildleder deres kunder. Idé og research til artiklen blev solgt til Danmarks Radio, Kontant, som med udgangspunkt i researchen producerede kontantudsendelsen d. 14. februar 2012. Den anden handler om udviklingen af selvvalgte kejsersnit i Danmark.

Læs også: Hvorfor undersøgende journalistik i mit medie

Læs også: Etik ved undersøgende journalistik

Link til artiklen om Lauritz.coms vildledning af deres kunder (Klik på teksten) - åbner pdf artiklen i et nyt vindue

Link til kontant udsendelsen om Lauritz.com (Klik på teksten) - åbner udsendelsen i et nyt vindue

Link til et andet eksempel, der handler om selvvalgte kejsersnit (Klik på teksten) - åbner pdf artiklen i et nyt vindue

Hos DMJX kan du læse mere om undersøgende journalistik

FUJ - Foreningen for undersøgende journalistik