Research med mange muligheder

Research, eller undersøgelser, er en af det journalistiske håndværks grundpiller og kan bruges til andet end at skrive artikler. Fordi journalister er uddannet til research, er undersøgelser lavet af journalister generelt af høj kvalitet.

Et af de største problemer i forbindelse med mange beslutningsprocesser er manglen på objektiv information. Derfor ender processen ofte i beslutninger, som langt fra er optimale.

Undersøgende journalistik er baseret på omhyggelig og vedvarende dataindsamling, fra forskellige kilder der vurderes i forhold til troværdighed, om de er part i sagen, sandsynlighed med mere.

Store mængder af data behandles ved hjælp af computere og resultatet ender med en objektiv beskrivelse af sagen kerne.

Redaktionens forlængede arm

På mange redaktioner rundt om i landet er der meget travlt - hver dag. Ofte rækker tiden kun til de normale daglige opgaver.

Derfor ligger der mange emner egnet til undersøgende journalistik rundt omkring i redaktørenes skrivebordsskuffer, der ikke bliver fulgt op på grund af tidsmangel.

Det taber de pågældende medier læsere/seere på, (læs penge), fordi der er ikke noget som undersøgende datajournalistik, der kan tiltrække læsere i alle aldersgrupper.

Den opmærksomhed en godt undersøgt historie får fra andre medier, er uvurderlig for det medie som får opmærksomheden.

Tambou laver gerne research til dit arbejde, hvad enten det er til TV, radio eller tryk.

lauritz.com

 Eksempel på research, som dannede baggrund for en DR-kontantudsendelse om Lauritz.com

Advokater kan også bruge journalistisk research

Journalister er gode til research som rekonstruerer et hændelsesforløb på baggrund af skriftlige og mundtlige kilder, (rekonstruktionsjournalistik).

De fleste kilder vil tale med en journalist hvorimod færre vil tale med f.eks. en advokat.

Derfor kan en journalistisk undersøgelse, som f.eks. bruges i forbindelse med en sag, komme et spadestik eller to mere i dybden.

Virksomheder kan også bruge analytisk journalistik

I forbindelse med fremskaffelse af beslutningsgrundlag til vigtige beslutninger, kan det være en fordel at beslutningsgrundlaget indeholder en ekstern journalistisk undersøgelse og analyse.

Journalisten er ikke en del af virksomheden, og kan derfor objektivt udarbejde en beskrivelse af sagens kerneområder.

Med udgangspunkt i de journalistiske kildebeskyttelsesprincipper er det sandsynligt at sagen bliver belyst med flere facetter, end uden en journalistisk undersøgelse.

Borgere kan også bruge undersøgende journalistik

De danske kommuner og regioner tager mange beslutninger hver dag. Lokalplaner, miljøvurderinger og politiske beslutninger, som vedrører børn, unge og pensionister.

En del borgere og foreninger føler at beslutningerne er taget hen over hovedet på dem, uden de har haft indflydelse - også selv om de er blevet ramt af konsekvenserne.

Det er meget vanskeligt for den enkelte at undersøge om den offentlige beslutningsprocess har været lovlig og rimelig.

Med udgangspunkt i lovgivningen om offentlighed i forvaltningen og interviews med relevante kilder, kan Tambou.dk undersøge om alt er gået lovligt til og i de tilfælde hvor det ikke er, hjælpe med at rejse sagen i medierne.

Læs også: Artikler, features og reportager